Log in
A- A A+

Řešení úpadku oddlužením

Oddlužení je jedním ze způsobů řešení úpadku (insolvence), a to v těch případech, kdy jsou splněny podmínky pro úpadek a dlužník není podnikatelem (nejčastěji se jedná o situaci, kdy dlužník nemá prostředky na hrazení různých spotřebitelských úvěrů, apod.). Nelze takto proto řešit situace, kdy dojde k ukončení podnikání, po kterém zbyly dluhy. Před oddlužením je však vždy doporučeno zkusit se s věřiteli dohodnout, a to např. na splátkovém kalendáři. Oddlužení totiž většinou trvá 5 let a je nutné hradit i náklady s ním spojené – odměnu insolvenčního...

Více...

Nová úprava anonymizace rozhodnutí Ústavního soudu

Změnou zákona o Ústavním soudu (dále nej “ZÚS”) novelou č. 404/2012 Sb. došlo i k úpravě v anonymizaci údajů obsažených v rozhodnutí Ústavního soudu.   Nově ustanovení §59 odst. 3.  ZÚS stanoví, že “Z každého nálezu se ve Sbírce rozhodnutí uveřejňují jeho výrok a taková část odůvodnění, ze které je zřejmé, jaký je právní názor Ústavního soudu a jaké důvody k němu vedly. Údaje o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců se neuveřejňují, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto osob nebo státu anebo mravnost; rozhodnout o tom přísluší tomu, kdo řídí vydávání Sbírky rozhodnutí.“   V původním znění tento odstavec stanovil, že “Z každého nálezu se ve Sbírce rozhodnutí uveřejňují jeho výrok a taková část odůvodnění, ze které je zřejmé, jaký je právní názor Ústavního soudu a jaké důvody k němu vedly. Údaje o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců se neuveřejňují.”   Z důvodové zprávy k této novele je možné zjistit, že “nově navržené ustanovení § 59 odst. 3 zákona o Ústavním soudu v sobě reflektuje ustanovení čl. 96 odst. 2 Ústavy a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Podle navrhovaného ustanovení se tak s výjimkou jména a příjmení v nálezu neuveřejňují jiné osobní údaje týkající se účastníků a vedlejších účastníků řízení, jejich zákonných zástupců, svědků a znalců. Zároveň nové ustanovení stanoví, že jméno a příjmení těchto osob se nezveřejní, stanoví-li to tak zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto osob nebo státu nebo mravnost.“   Od 1. ledna 2013 je tak možné se v rozhodnutích Ústavního soudu setkat již nejen se jmény advokátů, ale i z celými jmény účastníků řízení. Ústavnímu soud tak jistě odpadne pracná anonymizace rozhodnutí a zajistí se tím tak efektivnější publikace jeho...

Více...

I anonymizace prováděná v publikovaných judikátech Nejvyššího soudu může být zábavná.

I. Renomovaní profesoři v utajení.   V usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 4952/2007 ze dne 29. dubna 2009 je např. formulace „ ..… komentář ke stejnému ustanovení československého o.z.o. autorů Dr. R. a Dr. S. (vydání z roku 1936, str. 23) uvádí, že ….”   Pozornému návštěvníkovi naší internetové stránky určitě neunikne, že jde o renomovaný komentář slovutných profesorů Františka Roučka a Jaromíra Sedláčka.   II.  Utajená aplikace mezinárodní smlouvy   V usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 4952/2007 ze dne 29. dubna 2009 je zase např. formulace „Dne 9. září 1886 byla uzavřena B. úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, která byla doplněna v P. dne 4. května 1896, revidovaná v B. dne 13. listopadu 1906, doplněná v B. dne 20. března 1914 a revidovaná v Ř. dne 2. června 1928, v B. dne 26. června 1948, ve S. dne 14. července 1967 a v P. dne 24. července 1971.“   Pro pozorného návštěvníka naší internetové stránky doplňujeme tajenku následujícím způsobem: „Dne 9. září 1886 byla uzavřena Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, která byla doplněna v Paříži dne 4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1906, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v P. dne 24. července 1971.“   III. Utajený název státního orgánu   V usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 256/2009 ze dne 11. února 2010  je např. formulace „Po provedeném dokazování měl za prokázáno, že ačkoliv žalobkyni, která zastávala u žalované funkci vrchního rady, bylo dne 30. 1. 2003 vydáno N. b. ú. osvědčení o oprávnění seznamovat se s utajovanými skutečnostmi do stupně utajení „tajné“, bylo toto osvědčení rozhodnutím N. b. ú. ze dne 5. 6. 2006 zrušeno.“   Pro pozorného návštěvníka naší internetové stránky nebude problémem „vypátrat“, že tím „utajovaným“ státním orgánem je „Národní bezpečnostní úřad“.   Všechna rozhodnutí Nejvyššího soud je možné najít na webových stránkách www.nsoud.cz.   Kolektiv naší advokátní kanceláře Vám přeje příjemný den...

Více...
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann