Log in
A- A A+

Brenka & Partneři, advokátní kancelář

Více o nás...

Advokátní kancelář JUDr. Gabriela Brenky byla založena v roce 1992. Již 26 let poskytuje právní služby tuzemským i zahraničním klientům, zejména z oblasti mezinárodního práva veřejného a soukromého, obchodního a občanského práva.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Více...
Právní služby
 • Obchodní právo
  • problematika s.r.o. a akciových společností
  • organizace valných hromad
  • nekalá soutěž
  • příprava a revize smluv mezi podnikateli
 
 • Občanské právo
  • nákup a prodej bytů a domů, příprava a revize kupních a darovacích smluv
  • nájem bytu a nebytových prostor
  • ukončení nájmu bytu, změna nájemních vztahů
  • příprava a revize smluv mezi nepodnikateli
  • ochrana spotřebitele
 
 • Dědictví
  • příprava a posouzení platnosti závětí
  • zastupování v dědickém řízení
  • uplatňování práv nepominutelných dědiců
 
 • Mezinárodní právo
  • poradenství v evropském právu
  • posuzování rozhodného práva
  • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
  • příprava a revize smluv dle Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupě zboží
  • vymáhání pohledávek v zahraničí
   
 • Ochranné známky
  • provádění rešerší u národních, evropských a mezinárodních ochranných známek
  • zastupování ve sporech před českými úřady
  • zastupování ve sporech před OHIM
 

JUDIKATURA

Bagatelní spory u Nejvyššího soudu

Jedním z limitů, které mají sloužit k efektivnější justici, je i nepřípustnost odvolání proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, přičemž se nepřihlíží k příslušenstvím pohledávky (ačkoliv toto často není malá část žaloby). Obdobně je zakotven i o něco vyšší limit na podání dovolání proti  rozsudkům a usnesením,...

delimiter

Rozhodnutí NS v exekuční věci

Nejvyšší soud se zabýval otázkou změny účastníka v exekučním řízení a posouzení možnosti odmítnutí procesního nástupnictví po postoupení pohledávky, a to zejména z důvodu, že postoupení pohledávky považoval pouze za účel jak se vyhnout úhrady za exekuční řízení....

delimiter

Více...
Novinky

UNIDROIT slaví 90 let od založení

International Institute For The Unification of Private Law (UNIDROIT – Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva soukromého) jako nezávislá mezivládní organizace se sídlem v Římě slaví letos 90 let od svého vzniku. UNIDROID vznikl v roce 1926 jako pomocný orgán Ligy národů, přičemž po ukončení její činnosti byl znovu...

delimiter

Digitální podepisování emailů

Ke zvýšení bezpečnosti při emailové komunikaci budou emaily od advokátů nyní posílány s digitálním podpisem, který zaručí, že emailové zprávy jsou skutečně z naší kanceláře a nikoliv spam.                                      ...

delimiter

Microsoft vs. USA

Ve středu 9. září 2015 pokračovalo soudní řízení mezi americkým softwarovým gigantem Microsoft a USA, jejímž předmětem je snaha amerických orgánů přimět Microsoft k tomu, aby poskytl data – emaily jednoho z uživatelů jeho emailových systémů. Microsoft se brání u soudu tím, tato data nejsou uložena na jeho serverech v USA, ale...

delimiter

Více...

Poslední příspěvky

Forma plné moci ve věcech obchodních korporací

Od ledna 2014 platí v ČR nový občanský zákoník, který přinesl určité změny do zavedené praxe, přičemž některé novinky byly přijaty s určitou skepsí. Jedním z problematických ustanovení je i §441 nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), který stanoví v druhém odstavci, že „Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní...

delimiter

Úprava společenských smluv dle nového zákona o obchodních korporacích

Vstupem nového zákona o obchodních korporacích v účinnost dne 1. ledna 2014 došlo ke značným změnám v úpravě korporátního práva. Nová úprava přináší nejen nové možnosti, které starý obchodní zákoník neumožňoval, ale také všem společnostem založeným před účinností nového zákona o obchodních korporacích i některé...

delimiter

Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv

Dnes 27. května 2014 Mgr. Gabriel Brenka úspěšně ukončil Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (program HELP), podporovaný členskými státy Rady Evropy (CoE) v implementaci Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR) na národní úrovni v souladu s Doporučením Výboru ministrů (2004), Interlaken deklarací (2010) a Brightonskou deklarací (2012) a...

delimiter

Více...
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann