Log in
A- A A+

Bagatelní spory u Nejvyššího soudu


Jedním z limitů, které mají sloužit k efektivnější justici, je i nepřípustnost odvolání proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, přičemž se nepřihlíží k příslušenstvím pohledávky (ačkoliv toto často není malá část žaloby). Obdobně je zakotven i o něco vyšší limit na podání dovolání proti  rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (vyjma případů spotřebitelských smluv a sporů z pracovněprávních vztahů, přičemž k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. K tomuto omezení se znovu vyjádřil Nejvyšší soud ve věci  30 Cdo 2449/2015.

 

 

V předmětné věci se dovolání týkalo rozsudků nižších soudů, které odmítly žalobu pro její vady.

 

Nejvyšší soud potvrdil, že jestliže se výše uvedené omezení ve věci sporu týká nejen dovolání, jenž napadají meritum věci, ale i těch, ve kterých soudy o meritu věci nerozhodly a řízení se skončilo z jiných důvodů.

 

Jak uvedl Nejvyšší soud, "účelem zavedení hodnotového omezení přípustnosti dovolání je tedy omezení případů, o kterých bude v rámci dovolacího řízení rozhodovat Nejvyšší soud, na ty významnější, které se netýkají pouze bagatelních částek....  Dovolací soud přitom neshledal důvody, pro které by v situaci, kdy dovolání není přípustné proti rozhodnutí o věci samé, jež se v poměrech stran sporu projeví závažněji (jde o meritorní rozhodnutí o uplatněném hmotněprávním nároku zakládající překážku věci rozhodnuté), mělo být přípustné proti méně závažnému (strany do budoucna nijak nevážícímu) rozhodnutí o odmítnutí žaloby. "

 

Nejvyšší soud o těchto věcech nerozhodoval poprvé, mezi ostatní rozhodnutí lze uvést  30 Cdo 426/2015 nebo 26 Cdo 2137/2013 .

 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. srpna 2014, sp. zn. 30 Cdo 2449/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.2449.2015.1


[1] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. srpna 2015, sp. zn. 30 Cdo 2449/2015
17/09/2015

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann