Log in
A- A A+

Rozhodnutí NS v exekuční věci


Nejvyšší soud se zabýval otázkou změny účastníka v exekučním řízení a posouzení možnosti odmítnutí procesního nástupnictví po postoupení pohledávky, a to zejména z důvodu, že postoupení pohledávky považoval pouze za účel jak se vyhnout úhrady za exekuční řízení.

 

Z výše rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že nelze rozhodnout o zastavení exekuce dříve, než je pravomocně rozhodnuto o návrhu účastníka podle ustanovení § 107a o. s. ř., resp. ustanovení § 36 ex. řádu, na vstup jeho procesního nástupce do řízení. O tomto návrhu je nutné rozhodnout, jestliže byl návrh doručen před návrhem na zastavení exekuce.

 

Nejvyšší soud také judikoval, že k zamítnutí návrhu na procesní nástupnictví na straně oprávněné by mělo docházet zásadně ve výjimečných případech (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2011, sp. zn. 29 Cdo 3013/2010), pokud (při jinak formálně doložených předpokladech pro to, aby takovému návrhu bylo vyhověno) prostřednictvím ustanovení § 2 o. s. ř. v řízení vyšlo najevo, resp. lze s jistotou prohlásit, že cílem návrhu na vydání rozhodnutí dle ustanovení § 107a o. s. ř. je zneužití procesní úpravy např. za tím účelem, aby se možná pohledávka na náhradu nákladů řízení stala vůči neúspěšnému navrhovateli nedobytnou.

 

Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu, prostá obava, že případná pohledávka na náhradě nákladů řízení se v budoucnu stane nedobytnou, k takovému kroku nepostačuje (nejistota o poctivosti pohnutek, jež účastníka vedly k postoupení soudně vymáhané pohledávky, k tak zásadnímu odepření procesní ochrany vést nemůže) – k tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2012, sp. zn. III. ÚS 468/11.

 

Nejvyšší soud také konstatoval, že exekutor je oprávněn exekuce zastavit pouze z důvodu, který je oprávněným navrhován, jinak pouze v případě, že oprávněný s tím vysloví souhlas.

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2015, sp. zn. 26 Cdo 2824/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2824.2015.1

 

[1] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2015, sp. zn. 26 Cdo 2824/2015
13/09/2015

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

Naše internetová prezentace používá soubory cookies. Dalším prohlížením souhlasíte s používáním souborů cookie. Podrobnosti jsou v podmínkách použití webu.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information can be found in the terms of use.
Více informací / More Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close