Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/doc/www.brenka.eu/www/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 447

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/doc/www.brenka.eu/www/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 447

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/doc/www.brenka.eu/www/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 447

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /www/doc/www.brenka.eu/www/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 447
Log in
A- A A+

Brenka & Partneři, advokátní kancelář

Více o nás...

Advokátní kancelář JUDr. Gabriela Brenky byla založena v roce 1992. Již 26 let poskytuje právní služby tuzemským i zahraničním klientům, zejména z oblasti mezinárodního práva veřejného a soukromého, obchodního a občanského práva.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Více...
Právní služby
 
 • Občanské právo
  • nákup a prodej bytů a domů, příprava a revize kupních a darovacích smluv
  • nájem bytu a nebytových prostor
  • ukončení nájmu bytu, změna nájemních vztahů
  • příprava a revize smluv mezi nepodnikateli
  • ochrana spotřebitele
 
 • Dědictví
  • příprava a posouzení platnosti závětí
  • zastupování v dědickém řízení
  • uplatňování práv nepominutelných dědiců
 
 • Mezinárodní právo
  • poradenství v evropském právu
  • posuzování rozhodného práva
  • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
  • příprava a revize smluv dle Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupě zboží
  • vymáhání pohledávek v zahraničí
 
 • Rodinné právo
  • uzavírání manželství a předmanželské smlouvy
  • rozvodové řízení
  • úprava styku s dětmi a výživné
  • určení a popření otcovství
  • rozšíření, zúžení a vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 
 • Pracovní právo
  • uzavírání pracovního poměru, příprava a revize pracovních smluv
  • změny a ukončení pracovní poměru
  • příprava a revize dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  • manažerské smlouvy
  • náhrada škody v pracovních věcech
 
 • Ochranné známky
  • provádění rešerší u národních, evropských a mezinárodních ochranných známek
  • zastupování ve sporech před českými úřady
  • zastupování ve sporech před OHIM

JUDIKATURA

Bagatelní spory u Nejvyššího soudu

Jedním z limitů, které mají sloužit k efektivnější justici, je i nepřípustnost odvolání proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, přičemž se nepřihlíží k příslušenstvím pohledávky (ačkoliv toto často není malá část žaloby). Obdobně je zakotven i o něco vyšší limit na podání dovolání proti  rozsudkům a usnesením,...

delimiter

Rozhodnutí NS v exekuční věci

Nejvyšší soud se zabýval otázkou změny účastníka v exekučním řízení a posouzení možnosti odmítnutí procesního nástupnictví po postoupení pohledávky, a to zejména z důvodu, že postoupení pohledávky považoval pouze za účel jak se vyhnout úhrady za exekuční řízení....

delimiter

Více...
Novinky

PF 2018

Příjemné prožití svátků a vše nejlepší v roce 2018 Vám přejí členové naší kanceláře. Těšíme se na spolupráci v příštím...

delimiter

UNIDROIT slaví 90 let od založení

International Institute For The Unification of Private Law (UNIDROIT – Mezinárodní ústav pro sjednocení mezinárodního práva soukromého) jako nezávislá mezivládní organizace se sídlem v Římě slaví letos 90 let od svého vzniku. UNIDROID vznikl v roce 1926 jako pomocný orgán Ligy národů, přičemž po ukončení její činnosti byl znovu...

delimiter

Digitální podepisování emailů

Ke zvýšení bezpečnosti při emailové komunikaci budou emaily od advokátů nyní posílány s digitálním podpisem, který zaručí, že emailové zprávy jsou skutečně z naší kanceláře a nikoliv spam.                                      ...

delimiter

Více...

Poslední příspěvky

Forma plné moci ve věcech obchodních korporací

Od ledna 2014 platí v ČR nový občanský zákoník, který přinesl určité změny do zavedené praxe, přičemž některé novinky byly přijaty s určitou skepsí. Jedním z problematických ustanovení je i §441 nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), který stanoví v druhém odstavci, že „Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní...

delimiter

Úprava společenských smluv dle nového zákona o obchodních korporacích

Vstupem nového zákona o obchodních korporacích v účinnost dne 1. ledna 2014 došlo ke značným změnám v úpravě korporátního práva. Nová úprava přináší nejen nové možnosti, které starý obchodní zákoník neumožňoval, ale také všem společnostem založeným před účinností nového zákona o obchodních korporacích i některé...

delimiter

Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv

Dnes 27. května 2014 Mgr. Gabriel Brenka úspěšně ukončil Evropský Program pro vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv (program HELP), podporovaný členskými státy Rady Evropy (CoE) v implementaci Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR) na národní úrovni v souladu s Doporučením Výboru ministrů (2004), Interlaken deklarací (2010) a Brightonskou deklarací (2012) a...

delimiter

Více...
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann